พิศเพ็ง รถรับจ้างขนของ ราคาถูก


แบบที่ 1

รถกะบะรับจ้าง Gallery Item 5

รถรับจ้าง หลังคาอลูมิเนียม ด้านข้างเป็นตาข่าย ให้อากาศระบายได้ และมีผ้าใบปิด เพื่อป้องกัน แดด ฝนได้มีประตูปิดด้านหลัง ความสูงจากพื้นกระบะถึงหลังคา 2เมตร

แบบที่ 2

Gallery Item 5

รถรับจ้าง รถหกล้อ ช่วงยาว 5.5เมตร ใช้สำหรับบรรทุกของปริมาณมากๆ หรือของหนักๆ

แบบที่ 3

รถกะบะรับจ้าง Gallery Item 5

รถรับจ้าง รถกระบะ มีคอกกั้น มีผ้าใบคลุมได้เพื่อป้องกันแดด ฝนได้เหมาะสำหรับเข้าตามห้างร้านต่างๆ หรืออาคารที่ต่ำๆ ในกรณีรถหลังคาสูงเข้าไม่ได้

แบบที่ 4

รถกะบะรับจ้าง Gallery Item 5

รถรับจ้าง รถกระบะ หลังคาอลูมิเนียม ด้านข้างเป็นตาข่าย ให้อากาศระบายได้ และมีผ้าใบปิด เพื่อป้องกันแดดและฝนได้ ด้านหลังมีประตูปิด ความสูงจากพื้นกระบะถึงหลังคา 1.90 เมตร

แบบที่ 5

<รถกะบะรับจ้าง Gallery Item 5

รถรับจ้าง รถกระบะ หลังคาอลูมิเนียม ด้านข้างเป็นตาข่าย ให้อากาศระบายได้ และมีผ้าใบปิด เพื่อป้องกันแดดและฝนได้ ด้านหลังมีประตูปิด ความสูงจากพื้นกระบะถึงหลังคา 1.80 เมตร

แบบที่ 6

รถกะบะรับจ้าง Gallery Item 6

รถรับจ้าง รถกระบะ หลังคาอลูมิเนียม ด้านข้างเป็นตาข่าย ให้อากาศระบายได้ และมีผ้าใบปิด เพื่อป้องกันแดดและฝนได้ ด้านหลังมีประตูปิด ความสูงจากพื้นกระบะถึงหลังคา 1.80เมตร